Ескі сайтқа сілтеме

Пайда болу себептері:

Пайдаланушы қызметерге уақытылы ақы төлемегені үшін оқшауланды.
Пайдаланушы жүйелерді пайдаланушылардың тізіміне қосылмады.
Не істеу қажет:

ҰТК операциялық бөліміне мына телефондар бойынша хабарласу:
+7727250-66-71
+7727250-66-72
+7727250-66-74
+7 727 250-66-75

Пайда болу себептері:

1.Пайдаланушы DN-аты бір немесе бірнеше өлшемдері қате көрсетілген.

2.Файлдағы сервердің аты көрсетілмеген немесе дұрыс тіркелмеген :\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

(модемдік қосылуды пайдалану кезінде).

3.Прокси-серверді орнату қате көрсетілген (егер пайдаланылса).

Не істеу қажет:

1.Пайдаланушының DN-атауын бағдарлама орнатуда өлшемдердің дұрыс толтырылуын тексеру.

2.Сіздің ұйымның жүйелік әкімшісімен хабарласуға. IP-мекен-жай және hostname серверін :\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts файлда келесі түрде тіркеу қажет:

91.195.226.26 fasti2.www.kisc.kz
91.195.226.34 ca.www.kisc.kz

Іске қосу дұрыстығын тексеру.

3. Сіздің ұйымның жүйелік әкімшісімен хабарласуға. Прокси-сервер өлшемдерін дұрыс бағыттау қажет.

Пайда болу себептері:

1.Пайдаланушының негізгі контейнерінде кілт жоқ.

2.Орнатуда пайдаланушы профайлы таңдалмады.

3. СКЗИ «ТУМАР CSP» лицензиясының мәселелері: ол белгіленбеді немесе дұрыс емес белгіленді.

Не істеу қажет:

1.Пайдаланушының негізгі контейнері «Кілт тізімі» терезесінде жұп кілт ( қол қою/кілтті алмасу), профайлды TumarCSP конфигураторда бөлу кезінде көрсетуін тексеру. Егер жұп кілт көрсетілсе, қосымша орнатуда сол профайлдың таңдалғанын тексеру.

2.Пайдаланушы профайлын қосымша орнатуда көрсету.

3.Белгіленген лицензияның болуын/дұрыстығын тексеру. TumarCSP конфигуратор қосымша терезесінің тақырыбында жазба болу қажет (License: "KISC for KISC").

Пайда болу себептері:

Пайдаланушының негізгі контейнерінде пайдаланушы кілтінің бірі жоқ (қол қоюға немесе кілтті алмасу).

Не істеу қажет:

Пайдаланушының басты контейнерінің екі кілтінің (қол қою/кілтті алмасу) TumarCSP конфигураторында профайлды бөлу кезінде «Кілт тізімі» терезесінде көрсетілетіндігін тексеру. Егер кілт болмаса ҰТК ақпараттық қауіпсіздік бөліміне мына телефондар бойынша хабарласуға:
+7 727 250-66-79

+7 727 250-66-64

Пайда болу себептері:

CN= өлшемі DN-атынан оң жақтағы нүктеде қате толтырылған.
КО шеттегі пайдаланушының негізгі ақпаратының профайлы көрсетілген.
Пайдаланушы сертификаты сертификаттарды сақтау серверінде болған жоқ.
Пайдаланушы кілтінің мерзімі өткен, қайтарып алынды немесе тоқтатылды.
Не істеу қажет:

Пайдаланушы DN-атының өлшемдерінің дұрыс толтырылуын тексеру.
Кілт профайлының дұрыс таңдалуын тексеру.
ҰТК ақпараттық қауіпсіздік бөліміне мына телефондар бойынша хабарласу:
+7 727 250-66-79

+7 727 250-66-64

Пайда болу себептері:

Прокси-серверді орнату қате көрсетілген (егер пайдаланса).

Не істеу қажет:

Сіздің ұйымның жүйелік әкімшісіне хабарласу керек. Прокси-сервер өлшемдерін дұрыс бағыттау қажет.

Пайда болу себептері:

VIDo5 ?осымшасын орнатуда сертификаттарды са?тау хост ж?не/немесе порт серверлер ?ате к?рсетілген.
Прокси-серверді орнату ?ате к?рсетілген (егер пайдаланылса).
Не істеу керек:

VIDo5 қосымшасын орнатуда сертификаттарды сақтау хост және/немесе порт серверлер қате көрсетілген.
Прокси-серверді орнату қате көрсетілген (егер пайдаланылса).

Пайда болу себептері:

Желілік кабель клиенттің ДК қосылмаған
Клиенттің ДК желісінің бағыты қате көрсетілген
VIDo қосымша орнатуда порт сервер қате көрсетілген.
Прокси-серверді орнату қате көрсетілген (егер пайдаланылса).
Не істеу қажет:

Сіздің ұйымның жүйелік әкімшісіне хабарласу керек. Клиенттің ДК желілік кабельді қосу қажет
Сіздің ұйымның жүйелік әкімшісіне хабарласу керек. Клиенттің ДК желісіне өлшемдерді дұрыс орнату қажет.
Порт сервердің қосымшаны орнатуда дұрыс көрсетілуін тексеру.
Сіздің ұйымның жүйелік әкімшісіне хабарласу керек. Прокси-сервер өлшемдерін дұрыс орнату қажет.

Пайда болу себептері.

Файл жүйесінде орын жеткіліксіз.

Не істеу қажет:

Керек емес файлдарды жойып, файл жүйесінде орынды босатуға.

Пайда болу себептері:

VIDo қосымшасының жұмыс каталогы жоқ.

Не істеу қажет:

VIDo5 қосымшасының міндетті жұмыс каталогының болуын, атап айтқанда C:\Program Files\GammaTech\VIDo5\data\ files каталогының болуын тексеру.