Ескі сайтқа сілтеме

 

Атауы Сипаттамасы Саясаттың OID Енгізу күні
БХБЖ сервері Саясат осы жүйенің қалған қатысушыларының ақпараттық жүйелеріндегі өкілеттіктерді растау үшін «Банктік хабарларды беру жүйесі» ақпараттық жүйесі серверінің тіркеу куәлігіне енгізіледі. 1.2.398.3.5.2.21.2 01.06.2022
БХБЖ қатысушысы Саясат өз өкілеттіктерін растау үшін «Банктік хабарларды беру жүйесі» ақпараттық жүйесінің барлық қатысушыларының тіркеу куәліктеріне енгізіледі. 1.2.398.3.5.2.21.2 01.06.2022
ҚР ҰБ Саясат ҰТК жүйелерінде құзыреттілігін растау үшін ҚР Ұлттық Банкі тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.1 01.01.2011
БААЖ сервері Саясат БААЖ ақпараттық жүйедегі аталған жүйенің басқа да қатысушыларының құзыреттілігін растау үшін серверінің тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.2 01.01.2011
БААЖ қатысушы Саясат барлық БААЖ қатысушыларының өз өкілеттіктерін растау үшін тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.7 01.01.2011
БК сервері Саясат Банкаралық клиринг (БК) ақпараттық жүйедегі аталған жүйенің басқа да қатысушыларының құзыреттілігін растау үшін серверінің тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.3 01.01.2011
БК қатысушы Саясат барлық Банкаралық клиринг (БК) қатысушыларының өз өкілеттіктерін растау үшін тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.8 01.01.2011
БХАЖ тасымалдау торабы Саясат БХАЖ тасымалдау торабы ақпараттық жүйедегі аталған жүйенің басқа да қатысушыларының құзыреттілігін растау үшін тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.4 01.01.2011
БХАЖ жүйесінің қатысушылары Саясат барлық БХАЖ қатысушыларының өз өкілеттіктерін растау үшін тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.9 01.01.2011
ЖЭТЖ сервері Саясат ЖЭТЖ ақпараттық жүйедегі аталған жүйенің басқа да қатысушыларының құзыреттілігін растау үшін серверінің тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.16 02.03.2011
ЖТЖ сервері Саясат осы жүйенің қалған қатысушыларының ақпараттық жүйелеріндегі өкілеттіктерді растау үшін ЖЭТЖ жүйесінің ЖТЖ шағын жүйесі серверінің тіркеу куәлігіне енгізіледі. 1.2.398.3.5.2.16.1 29.05.2019
ЖЭТЖ Қатысушы Саясат барлық ЖЭТЖ қатысушыларының өз өкілеттіктерін растау үшін тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.17 02.03.2011
ЖТЖ Қатысушысы Саясат өз өкілеттіктерін растау үшін ЖЭТЖ жүйесінің ЖТЖ шағын жүйесінің барлық қатысушыларының тіркеу куәліктеріне енгізіледі. 1.2.398.3.5.2.17.1 29.05.2019
АТҚАЖ сервері Саясат Авангард Плат ақпараттық жүйедегі аталған жүйенің басқа да қатысушыларының құзыреттілігін растау үшін орталық серверінің тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.5 01.01.2011
АТҚАЖ жүйесіне қатысушы Саясат барлық АТҚАЖ қатысушыларының өз өкілеттіктерін растау үшін тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.10 09.08.2010
СДАО «Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы» ақпараттық жүйесінің тіркеу куәліктеріне енгізілетін саясат тобы 1.2.398.3.5.2.20 29.05.2019
СДАО сервері Саясат осы жүйенің қалған қатысушыларының ақпараттық жүйелеріндегі өкілеттіктерді растау үшін «Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы» ақпараттық жүйесі серверінің тіркеу куәлігіне енгізіледі. 1.2.398.3.5.2.20.1 29.05.2019
СДАО қатысушысы Саясат өз өкілеттіктерін растау үшін «Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы» ақпараттық жүйесінің барлық қатысушыларының тіркеу куәліктеріне енгізіледі. 1.2.398.3.5.2.20.2 29.05.2019
Бастапқы инициализациялау Саясат бастапқы бірегейлендіру тіркеу куәліктеріне қосылады. КО пайдаланушы тіркеу кезінде берілетін. 1.2.398.3.5.2.12 01.01.2011
БҚ тестілеу Саясат тіркеу куәліктеріне қосылады, бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу үшін арналған. 1.2.398.3.5.2.13 01.01.2011
Биллинг Саясат тіркеу куәліктеріне қосылады кілттердің шығарылған қол қою үшін электрондық шот-фактуралардың көшірмелерін, орындалған жұмыстар актілерінің, биллингтік анықтамалар және т. б. 1.2.398.3.5.2.14 01.01.2011
ҚР ҰБ жүйесі Топ саясаткер, жиынтық тіркеу куәліктері ҚР Ұлттық Банкінің ақпараттық жүйедегі құзыреттілігін растау ҚР ҰБ. 1.2.398.3.5.2.19 24.08.2012
ҚР ҰБ веб-порталы Саясаты ҚР Ұлттық банкі ақпараттық жүйесінің қатысушылары Web-порталы беделін растау үшін тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.19.1 24.08.2012
Қазақстан Халық Банкі АҚ Саясат Қазақстан Халық Банкі АҚ ақпараттық жүйелерде пайдаланылатын тіркеу куәліктерінің қосылады. 1.2.398.3.5.2.15 01.01.2011
Ақпараттық жүйелер “Сбербанк России” АҚ ЕБ «Сбербанк России» АҚ ЕБ ақпараттық жүйелер қатысушылардың құзыреттілігін растау үшін тіркеу туралы куәліктің енгізілген топтық саясат. 1.2.398.3.5.2.42 15.07.2013
Транзакция қаржылық қолы “Сбербанк России” АҚ ЕБ Саясат өз құзыреттілігін растау үшін «АБИС» жүйесінде барлық қатысушылардың «Сбербанк России» АҚ ЕБ тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.42.1 15.07.2013
Фискалдық есептер қолы “Сбербанк России” АҚ ЕБ Саясат өз құзыреттілігін растау үшін «АБИС» жүйесінде барлық қатысушылардың «Сбербанк России» АҚ ЕБ тіркеу куәліктеріне қосылады. 1.2.398.3.5.2.42.2 15.07.2013
«Нурбанк» АҚ интернет-банкингі Саясат «Нурбанк» АҚ Интернет-банкинг» ақпараттық жүйесінде қолданылатын тіркеу куәліктеріне енгізілген 1.2.398.3.5.2.43 24.08.2018

 

Атауы Сипаттамасы Саясаттың OID Енгізу күні
TSA REQUEST Саясат қосылады сұрау қызметке TSA уақыт белгілерін қою үшін 1.2.398.3.5.4.1 17.01.2012