Ескі сайтқа сілтеме

«ҚААТЖ» қаржылық автоматтандырылған ақпарат тасымалдау жүйесі бойынша деректер алмасу жөніндегі қызметтерге арналған

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін берілген:

 

  1. «АТҚАЖ» ақпаратты тасымалдаудың қаржылық автоматтандырылған жүйесі бойынша деректер алмасу жөніндегі қызметтерге
  • берілген ақпараттың 1 (бір) Кбайт құны

(ҚҚС сомасын есепке алмағанда, теңге)

р/н  

 

0-ден бастап 10 000,00 -ға дейінгі кбайт 10 000,01-ден бастап  500 000,00-ға дейінгі кбайт 500 000,01+

кбайт

1 Негізгі  тариф 3,79 3,5 2,5
2 Жеңілдікті тариф 3,79 3 2

* – жеңілдікті тариф дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік органдарға, мемлекеттік мекемелерге, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындарға, заңды тұлғаларға және олармен үлестес заңды тұлғаларға қолданылады.

** – төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялар бойынша деректер алмасу үшін ғана пайдаланылатын «АТҚАЖ» клиенттік орындарынан ҰТК-мен деректер алмасу жөніндегі қызметтер үшін негізгі немесе жеңілдікті тариф алынбайды;

2) қосылған күніне және берілген ақпарат көлеміне қарамастан бір клиент орны үшін айына ең төменгі төлем (511 Кбайттан кем) – ҚҚС сомасын есепке алмағанда 1 936,69 (бір мың тоғыз жүз отыз алты) теңге 69 тиын;

*** – төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялар бойынша деректер алмасу үшін ғана пайдаланылатын «АТҚАЖ»  клиенттік орындарынан бір клиент орны үшін айына ең төменгі төлем алынбайды;

3) ҰТК мұрағатынан бір электрондық хабарламаның өтуі туралы ақпаратты беру құны (жүйеге хабарлама келіп түскен күннен бастап 6 айдан 2 жылға дейін) – ҚҚС сомасын есепке алмағанда 1 000,00 (мың теңге) теңге.

 

Қызметтерге тарифтер,

2024 жылдың 30 маусымына дейін берілген:

 

1) берілген ақпараттың 1 (бір) Кбайтының құны

  • қосылған күніне және берілген ақпараттың көлеміне (511 Кбайттан аз) қарамастан, бір клиенттік орын үшін бір айдағы ең төменгі ақы
  • ҰТК мұрағатынан бір электрондық хабардың өтуі туралы ақпарат беру құны (хабар жүйеге түскен күннен бастап 6 айдан 2  жылға дейін) – ҚҚС сомасын қоспағанда, 1 000,00 теңге.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 қарашасы №90 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер