Ескі сайтқа сілтеме

Банктік хабарларды беру жүйесін пайдалана отырып, қаржылық хабарларды қабылдау және беру қызметтерін көрсету бір шығыс хабары үшін ҚҚС сомасын қоспағанда, 10 (он) теңгені құрайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 28 сәуір №41 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер.

Банктік хабарларды беру жүйесін пайдалана отырып, қаржылық хабарларды қабылдау және беру қызметтерін көрсету бір шығыс хабары үшін ҚҚС сомасын қоспағанда, 10 (он) теңгені құрайды.

Бір ай ішінде көрсетілген қызметтер мөлшеріне қарамастан, бір клиенттік орын үшін 15 000,00 (он бес мың) теңгеден кем болмауға тиіс.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 қарашасы №90 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер