Ескі сайтқа сілтеме

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 қарашасы №90 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер

«Сәйкестендіру деректерін алмасу орталығы» (бұдан әрі – СДАО) жүйесінде қызметтер көрсетуге арналған:

  • бір күнтізбелік күн ішінде бір салыстырып тексеруді өңдеу құны:

  • депозиттерге міндетті кепілдік беру, зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері жөніндегі қызметті жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын СДАО пайдаланушылары үшін СДАО қызметтерінің құны бір клиенттік орын үшін 15 000,00 (он бес мың) теңге мөлшеріндегі ай сайынғы абоненттік төлемнен, сондай-ақ салыстырып тексерулердің нақты саны үшін биометрия жеткізушісінің базалық комиссиясынан тұрады;

3) көрсетілген қызмет санына қарамастан, СДАО жүйесіндегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 15 000,00 (он бес мың) теңгеден кем болмауы тиіс.

4) СДАО қызмет жеткізушілерінің тарифтерінің құны:

 

 

 

Количество сличений пользователя ЦОИД в день

Стоимость за первые 0-1000 сличений Стоимость за следующие 1001-3000 сличений Стоимость за следующие 3001+ сличений