Ескі сайтқа сілтеме

«Open Banking» жүйесінде қызмет көрсетуге (бұдан әрі – ОБ):

1) API Жеткізушісін қосудың жылдық құны ҚҚС есептемегенде 100,00 (жүз) теңгені құрайды.

2) API Пайдаланушысын қосудың жылдық құны ҚҚС есептемегенде 100,00 (жүз) теңгені құрайды.

Тарифтер бекітілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі