Ескі сайтқа сілтеме

Куәландырушы орталық

 

ҰТК Куәландырушы орталығы сертификатталған ұйымдастырылған процедуралардың ақпараттарды криптографиялық қорғау құралдарының 1073-2002 ҚР СТ қауіпсіздік барлық төрт деңгейімен сертификатталған бағдарламалы-аппараттық және техникалық құралдардың жиынтығын білдіреді.

Section image

«Электронды құжат және электронды қолтаңба туралы» ҚР заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ҰТК АҚ (бұдан әрі – ҰТК) Сіздерге электронды қолтаңбаның ашық кілтінің электронды қолтаңбаың жабық кілтіне сәйкестігін куәландыру, сондай-ақ тіркеу куәліктерінің (сертификаттары) нақты екендігін дәлелдеу бойынша қызметтерді жүзеге асыратын ҰТК Куәландырушы орталығының қызметтерін ұсынады.

Қазіргі уақытта ҰТК Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің, қажетті материалдық және техникалық инфрақұрылымға, сондай-ақ, қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралардың реттелген жүйесіне ие.

ҰТК Куәландырушы орталығы сертификатталған ұйымдастырылған процедуралардың ақпараттарды криптографиялық қорғау құралдарының 1073-2002 ҚР СТ қауіпсіздік барлық төрт деңгейімен сертификатталған бағдарламалы-аппараттық және техникалық құралдардың жиынтығын білдіреді.

ҰТК Куәландырушы орталығымен берілетін ашық кілттің тіркеу куәліктері (X.509 v.3 сертификаттары) электронды құжат айналымы жүйесінде, WEB технологиясын пайдалану арқылы банк-клиент жүйесінде, олардың ҰТК төлем жүйесімен интеграциялануы, пошталық бағдарламаларда, офистік қосымшаларда (Word, Excel және т.б.), электронды құжаттарда ЭЦҚ құру және айқын екендігін тексеру, сондай-ақ SSL/TLS хаттамасын және басқаларын қолдану арқылы қорғалған біріктірулерді ұйымдастыру үшін әртүрлі өндірушілердің Windows Mobile 5/6 құрылғыларында, WAP құрылғыларында, VPN құрылғыларында қолданылуы мүмкін..