Ескі сайтқа сілтеме

Сұрақтар мен жауаптар

Жүйенің атауы Бөлшек төлемдердің жүйесі
Енгізу жылы 1998 ж. (БТЖ), 2010 ж. (БКЖ-2)
Жүйеге меншік құқығы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» РМК
Жүйелік оператор «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» РМК
Жүйенің жұмыс уақыты
– ағымды күннің төлемдерді қабылдаудың ақырғы мерзімі
– таза позициялардың есебі болған кездегі уақыт аралығы
Тәулік бойы
15:00 ге дейін
15:00 ден бастап 16:00 ге дейін
Жүйедегі мүшеліктің белгілері Банктік операцияларды жүргізуге құқығы бар банктер мен банктік емес мекемелердің жүйесіне қатысуға еркін кіруге және БААЖ-да міндетті түрде шоттың болуы.
Хабарламалар ағымының құрылымы МТ 100, МТ 102, МТ 998, МТ 970, МТ 971, МТ 974, МТ 973, МТ 195, МТ 192, МТ 196, МТ 905, МТ 993
Төлем хабарламаларды өңдеуі
– FIFO
– транзакциялардың ерекше түрлеріне бастапқылықты тағайындау
Өңдеу бастапкылықтар бойынша, бір бастапқылықтың ішінде FIFO принципі бойынша пайда болады.
Бастапқылықты ұйымдастыру Төлемді жіберушімен түрлендіріледі
ФХабарламалар ағымын реттеу факторлары
– бағалар тәулік уақытынан белгіленеді.
– Нақтылы уақытта белгіленген % өтуін талап ететін, жүйелік ережелері
– басқа
Бағалар тәулік уақытына байланысты белгіленеді.
Жоқ
Бір төлем соммасының максималдық шегі 3 млн. теңге
Жүйе қай уақыт аралықтың ішінде төлем хабарламаларды қабылдайды Тәулік бойы
Төлем құжатты қайтару Иә
Есептелмеген төлем құжаттарды жою Ағымды операциялық күннің жабылуынан кейін, есептеу үшін құралдар жетіспеген кезде
Финалдық үзіндіні қашан береді? 1520
Есептің кепілдігі БТЖ жабылған мезгілге БААЖ ақша сомасының жеткілігі.
СЗалалдарды бөлу туралы келісім
– қабілетті (есеп кезіне өтімді) қатысушылардың төлемі
– міндеттемені орындамаған қатысушының төлемі
– 2 бұдан бұрынғы сайлаудың әрекеті
Жоқ
Әрбір қатысушы толықтай оның таза дебетті позициясын қамтамасыз етеді
– Жалпы фондты бірлесіп бөлу
– Басқасы
өзінің таза дебеттік позициясын жабу үшін қатысушы өз бетінше БААЖ құралдардың жеткіліктілігін қамтамасыз етеді
өтімділікті басқару
– күн ішінде
– «овернайт»
– Жүйе қатысушыларына беріледі
– Сыртқы жеке көздерімен беріледі
– басқасы
Иә, Қатысушылар өз бетінше өз өтімділігін реттейді
Дебеттік міндеттемені орындамаған жағдайда жүйенің есепті аяқтауға мүмкіндігі болады ма?
– жүйе қатысушылардың бірімен
– жүйенің бірнеше қатысушыларымен
Иә
Иә
өтімділікті қамтамасыз етудің басқа мүмкіндіктері біткен жағдайда, транзакцияларды бөлікпен есептеу үшін жүйенің мүмкіндіктері бар ма? Жоқ
Клирингтің құқықтық базасы Клирингте есеп жүргізудің тәртібін реттейтін нормативті-құқықтық құжаттар мына жерде.
Клиринг
– жүйе мен қатысушылар арасында қос негізінде
– қатысушылар арасындағы қос негізінде
– қатысушылардың арасында көптік негізінде болады
Қатысушылардың арасында көптік негізінде
Клирингтік жүйе басқа жүйелермен байланысты ма?
– ақиқатты уақыттағы гросс есептер
– бағалы қағаздар
– басқасы
ақиқатты уақыттағы гросс есептермен
Ұлттық Банк клирингте қатыса ды ма?
– қатысушы ретінде
– негізгі қайталаушы мүше ретінде
– басқасы
қатысушы ретінде
Клиринг жүйесінің Ұлттық Банк кітабінде бейнесі бар ма? Жоқ, клирингтің есебі БААЖ-да болады
Ұлттық Банк клирингтік жүйеге қандай қызметтерді көрсетеді?
– жүйемен қосымша басқаруды
– жүйенің (бақылау) қамқоршы
– басқасы
Бақылау
Жүйе валюталандыру күндері әр түрлі болып табылатын төлемдерді қабылдайды ма? Жүйеде сақталатын және көрсетілген күні басталған кезде, өнделуге кірісетін пайдаланушыларға төлемді валюталандырудың болашақ күнімен Т+3 төлемдерді жіберуге мүмкіндік беріледі.