Ескі сайтқа сілтеме

 

Тарифтер

Банкаралық ақша аудару жүйесіне, банкаралық клирингке, жаппай электрондық төлемдер жүйесіне және банктік хабарлар алмасу жүйесіне қатысқаны үшін көрсетілетін қызметтерге:

 1. күнтізбелік бір күн ішінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

Төлем жүйесінің атауы Төлемді жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі 08-00-ден 13-00-ге дейін 57,00
13-00-ден 20-00-ге дейін 114,00
20-00-ден кейін 740,00
Банкаралық клиринг 16-00-ден 09-00-ге дейін 9,00
09-00-ден 13-00-ге дейін 11,00
13-00-ден 16-00-ге дейін 22,00
Жаппай электрондық төлемдер жүйесі 00-00-ден 24-00-ге дейін 7,40

 

2. қаржы жылының соңғы операциялық күнгі банкаралық ақша аудару жүйесінде бір банкаралық электрондық төлем құжатын өңдеу құны:

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

Төлем жүйесінің атауы Төлемді жүргізу уақыты Құны
Банкаралық ақша аудару жүйесі 08-00-ден 13-00-ге дейін 57,00
13-00-ден операциялық күнді жабудың белгіленген уақытына дейін 114,00
операциялық күн ұзартылған кезде 740,00

3. Банктік хабарлар алмасу жүйесінде ақпараттың 1 (бір) килобайтын беру құны 4,00 (төрт) теңге болады;

4. бір банкаралық электрондық төлем құжатын қайта беру құны 15,00 (он бес) теңге болады;

5. бір банкаралық электрондық төлем құжатының күшін жою құны 30,00 (отыз) теңге болады;

6. сұрату арқылы шоттар бойынша бір үзінді-көшірмені ұсыну құны 15,00 (он бес) теңге болады;

Күнтізбелік бір күн ішінде, бірмезгілде банкаралық клирингтің барлық пайдаланушысына шоттар бойынша үш, оның ішінде операциялық күн жабылғаннан кейін соңғы үзінді-көшірме тегін беріледі;

7. пайдаланушының жазбаша сұратуы бойынша Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығының (бұдан әрі – ҰТК ) мұрағатынан бір электрондық хабарды беру құны 500,00 (бес жүз) теңге болады;

8. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банкаралық ақша аудару жүйесіндегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 15 000,00 (он бес мың) теңгеден кем болмайды;

9. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банкаралық клирингтегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 8 000,00 (сегіз мың) теңгеден кем болмайды;

10. көрсетілген қызметтер санына қарамастан, Жаппай электрондық төлемдер жүйесінде бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 5 000,00 (бес мың) теңгеден кем болмайды;

11. көрсетілген қызмет санына қарамастан Банктік хабарлар алмасу жүйесіндегі бір ай ішіндегі қызметтер ақысының сомасы бір клиенттік орын үшін 2 500,00 (екі мың бес жүз) теңгеден кем болмайды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 қарашасы №90  қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер

МasterCard (KAZNNSS) карточкаларын пайдалану нәтижесінде туындаған ұлттық валютадағы банкішілік банкаралық міндеттемелер бойынша МasterCard жүзеге асыратын, VISA (KAZNNSS) карточкаларын пайдалану нәтижесінде туындаған ұлттық валютадағы республикаішілік банкаралық міндеттемелер бойынша VISA жүзеге асыратын, Лездік төлемдер жүйесінде жүзеге асырылатын транзакциялар клирингі нәтижесі бойынша «Төлем жүйелері операторы» консорциумы жүзеге асыратын, UnionPay карталарымен банкаралық ұлтішілік операциялар бойынша ҰТК жүзеге асыратын клиринг нәтижелері бойынша ұлттық банкаралық клиринг нәтижелері бойынша банкаралық ақша аудару жүйесінде (БААЖ) ақша аударуды жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге арналған.

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

р/с № Көрсетілетін қызметтердің атауы Бір жазбаның құны
1. MasterCard ұсынған KAZNNSS нәтижелері бойынша БААЖ-да ақша аударымдарын жүзеге асыру 762,00
2. VISA ұсынған KAZNNSS нәтижелері бойынша БААЖ-да ақша аударымдарын жүзеге асыру 762,00
3. «Төлем жүйелері операторы» консорциумы Лездік төлемдер жүйесінде жүзеге асырылатын транзакциялар клирингі нәтижесі бойынша БААЖ-да ақша аударымдарын жүзеге асыру 762,00
4. UnionPay карталарымен банкаралық ұлтішілік операциялар бойынша ҰТК жүзеге асыратын клиринг нәтижелері бойынша БААЖ-да ақша аударымдарын жүзеге асыру 762,00

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 қарашасы №90  қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер

Тарифтер

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы SWIFT Сервис Бюросы арқылы SWIFT-ке қол жеткізу қызметтеріне арналған тарифтер

ҰТК Сервистік бюросының SWIFT-і арқылы SWIFT-ке қол жеткізу қызметтеріне арналған

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

р/с № SWIFT Сервистік Бюро қызметтерінің атауы Біржолғы жарна Ай сайынғы төлем
SHARED CONNECTION
1. SWIFT жаңа пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 6 769 600,00 400 650,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 6 769 600,00 533 230,00
2. SWIFT жаңа пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алмаған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 355 370,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 473 100,00
3. Өзінің қосылуынан миграцияланатын SWIFT пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 6 769 600,00 400 650,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 6 769 600,00 533 230,00
4. Өзінің қосылуынан миграцияланатын SWIFT пайдаланушылары үшін, ҰТК ол үшін «Shared connection» БҚ арналған лицензия сатып алмаған кезде:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 355 370,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 473 100,00
5. «Shared connection» схемасы бойынша қосуға арналған бір қосымша жұмыс орны 55 200,00
SWIFTNet-ке кіру (GATEWAY CONNECTION) қызметін ұсыну
6. Өзінің SAA/SAE интерфейсінде жұмыс істейтін пайдаланушы үшін:
Band (1) бір күнде 200 хабарға дейін 386 520,00
Band (2) бір күнде 500 хабарға дейін 618 350,00
Band (3) бір күнде 1000 хабарға дейін 622 100,00
Band (4) бір күнде 2000 хабарға дейін 764 530,00
Band (5) бір күнде 3000 хабарға дейін 853 460,00
Band (6) бір күнде 6000 хабарға дейін 908 400,00
Band (7) бір күнде 12000 хабарға дейін 1 076 370,00
7 PKI сертификаттарын басқару 51 300,00
8 Сервистік Бюроның SWIFT мұрағатынан бір электрондық хабарды беру («Shared connection» схемасы бойынша жұмыс істейтін пайдаланушылар үшін 1 200,00

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 қарашасы №90  қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер

Тарифтер

«ҚААТЖ» қаржылық автоматтандырылған ақпарат тасымалдау жүйесі бойынша деректер алмасу жөніндегі қызметтерге арналған

 1. берілген ақпараттың 1 (бір) Кбайтының құны

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

р/с № Бір айда берілген ақпарат көлемі
0-ден 10 000 кбайтқа дейін 10 001-ден 500 000 кбайтқа дейін 500 000+ кбайт
1 Негізгі тариф 3,79 3,5 2,5
2 Жеңілдікті тариф 3,79 3 2

* – жеңілдікті тариф квазимемлекеттік сектор субъектілеріне, Ұлттық Банкке және оның еншілес ұйымдарына қолданылады

2. қосылған күніне және берілген ақпараттың көлеміне (511 Кбайттан аз) қарамастан, бір клиенттік орын үшін бір айдағы ең төменгі ақы

3. ҰТК мұрағатынан бір электрондық хабардың өтуі туралы ақпарат беру құны (хабар жүйеге түскен күннен бастап 6 айдан 2  жылға дейін) – ҚҚС сомасын қоспағанда, 1 000,00 теңге.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 қарашасы №90  қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер

Тарифтер

Куәландырушы орталық қызметтері

(теңге, ҚҚС сомасын есептемегенде)

р/с
ТК атауы* ТК қолданылу мерзімі Құны
Негізгі тариф
Құны
Жеңілдікті тариф*
1 KISC Certificate RK-02 1 жыл 2 123,00 2 031,00
2 KISC Certificate RS-02 1 жыл 2 645,00 2 530,00
3 KISC Certificate RK-02-2 2 жыл 4 508,00 4 312,00
4 KISC Certificate RS-02-2 2 жыл 5 566,00 5 324,00
5 KISC Certificate RK-02-3 3 жыл 6 903,00 6 603,00
6 KISC Certificate RS-02-3 3 жыл 8 490,00 8 121,00

* – жеңілдікті тариф квазимемлекеттік сектор субъектілеріне, Ұлттық Банкке және оның еншілес ұйымдарына қолданылады

*ТК – тіркеу куәлігі.

ҰТК куәландырушы орталықтың тіркеу куәліктері

KISC Certificate RK-02

 • 256/512 биттік ЭСҚ кілттік жұбы, ГОСТ 34.310-2004 стандарты;
 • ЭСҚ құжаттардың заңдық мәні қамтамасыз етіледі;
 • Құнына қосымша 256/512 биттік кілттік жұбы және хаттарды (транзакцияларды) шифрлауға арналған тіркеу куәлігі, ГОСТ 28147-89 стандарты немесе клиенттің қалауы бойынша 2048 биттік кілт және KISC Certificate RS-02 тіркеу куәлігі кіреді;
 • ҚР СТ 1073-2007 2 деңгейі бойынша сертификаттау;
 • Жылдық қызмет көрсету

 

KISC Certificate RS-02

 • 2048 биттік кілт;
 • PKCS#1(RSA) шифрлау алгоритімі;
 • Пайдаланылуы: клиент немесе сервер (TLS) аутентификациясы, IPsec хаттамасымен жұмыс жасау;
 • Жылдық қызмет көрсету

KISC Certificate RK-02-2

 • 256/512 биттік ЭСҚ кілттік жұбы, ГОСТ 34.310-2004 стандарты;
 • ЭСҚ құжаттардың заңдық мәні қамтамасыз етіледі;
 • Құнына қосымша 256/512 биттік кілттік жұбы және хаттарды (транзакцияларды) шифрлауға арналған тіркеу куәлігі, ГОСТ 28147-89 стандарты немесе клиенттің қалауы бойынша 2048 биттік кілт және KISC Certificate RS-02-2 тіркеу куәлігі кіреді;
 • ҚР СТ 1073-2007 2 деңгейі бойынша сертификаттау;
 • Екі жылдық қызмет көрсету;

 

KISC Certificate RS-02-2

 • 2048 биттік кілт;
 • PKCS#1(RSA) шифрлеу алгоритімі;
 • Пайдаланылуы: клиент немесе сервер (TLS) аутентификациясы, IPsec хаттамасымен жұмыс жасау;
 • Екі жылдық қызмет көрсету

 

KISC Certificate RK-02-3

 • 256/512 биттік ЭСҚ кілттік жұбы, ГОСТ 34.310-2004 стандарты;
 • ЭСҚ құжаттардың заңдық мәні қамтамасыз етіледі;
 • Құнына қосымша 256/512 биттік кілттік жұбы және хаттарды (транзакцияларды) шифрлауға арналған тіркеу куәлігі, ГОСТ 28147-89 стандарты немесе клиенттің қалауы бойынша 2048 биттік кілт және KISC Certificate RS-02-3 тіркеу куәлігі кіреді;
 • ҚР СТ 1073-2007 2 деңгейі бойынша сертификаттау;
 • Үш жылдық қызмет көрсету

 

KISC Certificate RS-02-3

 • 2048 биттік кілт;
 • PKCS#1(RSA) шифрлау алгоритімі;
 • Пайдаланылуы: клиент немесе сервер (TLS) аутентификациясы, IPsec хаттамасымен жұмыс жасау;
 • Үш жылдық қызмет көрсету

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 қарашасы №90  қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер

Банктік хабарларды беру жүйесін пайдалана отырып, қаржылық хабарларды қабылдау және беру қызметтерін көрсету бір шығыс хабары үшін ҚҚС сомасын қоспағанда, 10 (он) теңгені құрайды.

Бір ай ішінде көрсетілген қызметтер мөлшеріне қарамастан, бір клиенттік орын үшін 15 000,00 (он бес мың) теңгеден кем болмауға тиіс.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 қарашасы №90  қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамы 2023 жылы көрсететін қызметтерге арналған тарифтер